Combo 10 cuộn Băng Cuộn Y Tế 10cm x 5m – Băng cuộn cố định chấn thương, băng ép cầm máu trong Y tế

20.000 VND

Công dụng:

– Dùng cố định chấn thương.
– Băng ép cầm máu.

Băng cuộn Y tế, Gạc cuộn, Băng cuộn
Combo 10 cuộn Băng Cuộn Y Tế 10cm x 5m – Băng cuộn cố định chấn thương, băng ép cầm máu trong Y tế

20.000 VND

Call Now Button