Combo 50 Que thử đường huyết + 50 Kim chích cho máy Sinocare Safe Accu – Kết quả nhanh trong 10s, tự động lấy mẫu máu

155.000 VND

Các thông số cơ bản:

– Số lượng: 50 chiếc.
– Phạm vi thử: 20-600mg/dL ~ 1,2-33,3mmol/L.
– 0,6mcL mẫu máu.
– Kết quả nhanh trong 10 giây.
– Tự động lấy mẫu máu.

Sinocare Safe Accu, Que thử tiểu đường, Que thử đường huyết
Combo 50 Que thử đường huyết + 50 Kim chích cho máy Sinocare Safe Accu – Kết quả nhanh trong 10s, tự động lấy mẫu máu

155.000 VND

Call Now Button