Ích Niệu Khang – Hỗ trợ tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ

155.000 VND570.000 VND

Công dụng:

–  Hỗ trợ giảm chứng rối loạn tiểu tiện: tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát ( không tự chủ), tiểu rắt, tiểu són.

Đối tượng sử dụng:

– Người bị rối loạn tiểu tiện do bàng quang kích thích (bàng quang hoạt động quá mức – OAB); tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát (không tự chủ), tiểu rắt, tiểu són.
Ích niệu khang, Giảm tiểu đêm, Tiểu buốt, Tiểu rắt
Ích Niệu Khang – Hỗ trợ tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ
Call Now Button