Que thử rụng trứng Kichi Test – Dụng cụ phát hiện ngày rụng trứng

5.000 VND

Công dụng:

– Giúp phát hiện ngày rụng trứng
– Giúp bạn có kế hoạch sinh con hoặc ngừa thai có hiệu quả.

Kichi Test, Que thử rụng trứng Kichi test, Que thử rụng trứng
Que thử rụng trứng Kichi Test – Dụng cụ phát hiện ngày rụng trứng

5.000 VND

Call Now Button