Que thử thai Victoria – Que thử phát hiện thai sớm sau khi giao hợp 7-10 ngày, chính xác, đơn giản, nhanh chóng

15.000 VND

Ưu điểm vượt trội:

– Giúp phát hiện thai sớm sau khi giao hợp 7-10 ngày.
– Phát hiện nhanh chóng, sử dụng đơn giản, kết quả chính xác.

Victoria, Que thử thai Victoria, Que thử phát hiện thai sớm
Que thử thai Victoria – Que thử phát hiện thai sớm sau khi giao hợp 7-10 ngày, chính xác, đơn giản, nhanh chóng

15.000 VND

Call Now Button