Sâm nhung bổ thận TW3 (Lọ 30 viên) – Bổ thận tráng dương, dưỡng huyết tư âm, cố tinh

145.000 VND

Công dụng:

– Dưỡng huyết tư âm
– Bổ thận, cố tinh
– Bổ thận tráng dương
Sâm nhung bổ thận TW3, Sâm nhung bổ thận, Bổ thận
Sâm nhung bổ thận TW3 (Lọ 30 viên) – Bổ thận tráng dương, dưỡng huyết tư âm, cố tinh

145.000 VND

Call Now Button